O PRZEDSZKOLU

Nasze Przedszkole jest wyjątkowe,

każdy zuch głośno to powie!

Zasad grupowych pilnie przestrzegamy, 

codziennie 100% radości mamy.

Wierszyków nowych wciąż się uczymy,

umiemy przeprosić, gdy cos zbroimy.

Słuchamy wzajemnie siebie i pani,

jesteśmy grzeczni i przekochani.

Prace plastyczne wykonujemy,

piosenki śpiewamy i tańcujemy,

w kole i w parach, solo czasami, 

każdy chce się przyjaźnić z nami.

A to dlaczego, zapytacie?

Przyjdźcie do nas, a sami się przekonacie :) 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2019 | Powered by Quick.Cms | Webmaster by Proste strony internetowe