Realizowane programy

  • Grupa I- Maluchy

  • Grupa II- Średniaki

  • Grupa III- Starszaki

  • Wokół przedszkola

    Prezentowany program odpowiada założeniom nowej podstawy programowej (z 14 lutego 2017 roku) oraz wytycznym ustawowym, w myśl których program powinien być dostosowany do potrzeb i możliwości dzieci, a jednocześnie treści wychowania przedszkolnego mogą wykraczać poza zakres treści ustalonych w podstawie. Jest on przeznaczony do pracy z dziećmi wszystkich grup wiekowych, w przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego, z uwzględnieniem dzieci o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych, w tym także dzieci zdolnych. Program "Wokół przedszkola" realizowany jest w naszym przedszkolu we wszystkich grupach, uwzględniając potrzeby każdej z grup wiekowych.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2019 | Powered by Quick.Cms | Webmaster by Proste strony internetowe