Działania projektowe

Zdrowy styl życia w europejskim wymiarze


W roku szkolnym 2015/2016 uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Mykanowie rozpoczęli realizację międzynarodowego projektu Eating for Life: healthy eating education at schoolwspółfinansowanego w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+. Po wielomiesięcznych przygotowaniach i skrupulatnym sprawdzeniu przez urzędników Agencji Narodowych Programu Erasmus+ placówka z Gminy Mykanów wraz z europejskimi szkołami partnerskimi mogła zacząć wspólne działania.      

                                                                                                                                                         

Projekt zaplanowany jest na dwa lata, a do partnerów Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Mykanowie należą szkoły z: Norwegii, Portugalii, Włoch, Malty, Turcji oraz placówka koordynująca projekt z Wielkiej Brytanii. Treści projektu dotyczą bardzo istotnej tematyki, jaką jest zdrowe odżywianie, dbanie o sprawność fizyczną i zrównoważony styl życia wśród  europejskiej młodzieży szkolnej.                                                                            

Uczestnictwo w projekcie Eating for Life: healthy eating education at schoolma na celu: promowanie aktywnego i zdrowego trybu życia, krzewienie dobrych nawyków żywieniowych, uświadomienie zagrożeń płynących ze stosowania niewłaściwej diety, szerzenie sportowego stylu życia, walkę z zaburzeniami odżywiania, przeciwdziałanie otyłości wśród młodzieży oraz promowanie zróżnicowanej aktywności fizycznej już od najmłodszych lat. Wyżej wymienione cele realizowane będą poprzez szereg działań wspólnie podejmowanych przez partnerów. Będą to między innymi: współpraca uczniów i nauczycieli za pośrednictwem kanałów internetowych, wymiany dobrych praktyk pomiędzy placówkami szkolnymi, tworzenie wspólnych produktów projektu, wyjazdy uczniów w celu bezpośredniej współpracy w szkołach europejskich, a także międzynarodowe spotkania projektowe nauczycieli.                                                                                                                                

Pierwsze z takich spotkań miało już miejsce. W dniach 06.– 09. listopada bieżącego roku dwie nauczycielki koordynujące projekt p. Malwina Pruciak i p. Marta Wrona wzięły udział w spotkaniu w angielskiej szkole Stockton 6th Form College prowadzącej projekt,   w miejscowości Stockton on Tees niedaleko Darlington. Na spotkaniu dokonano podziału obowiązków pomiędzy szkołami, zaplanowano sposoby działań projektowych na najbliższy rok, a także zagraniczne wyjazdy uczniów do europejskich szkół.                                                

Projekt Eating for Life programu Erasmus+ przyniesie uczniom wiele korzyści. Rozwiną swoje kompetencje językowe i multimedialne. Będą mieli możliwość sprawdzenia znajomości języka angielskiego w praktyce oraz nieustanne szlifowanie go. Otworzą się na inne kultury, tradycje i rozszerzą swój światopogląd. Zdobędą nowe doświadczenia i wzbogacą swoją osobowość, ponieważ jak powszechnie wiadomo, podróże kształcą.

  • Wszystkich odwiedzin 20724, Dzisiaj: 20

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2020 | Powered by Quick.Cms | Webmaster by Proste strony internetowe