Font:
Powiększ
A+
Pomniejsz
A-
Kolor:
Kontrast
A
Reset

Grupa II- Biedroneczki

Wychowawca mgr Agnieszka Małecka

Nauczyciel  mgr Marta Dróżdż

 • PROGRAM PLASTYCZNY

 • INNOWACJA PEDAGOGICZNA KRAINA ZMYSŁÓW„SENSORYCZNIE SIĘ ROZWIJAM BO SKACZĘ, BIEGAM BADAM I DOTYKAM”

  Głównym celem wdrożenia Krainy Zmysłów „Sensorycznie się rozwijam bo skaczę, biegam, badam i dotykam” jest wsparcie rozwoju dzieci angażując ich zmysły poprzez stwarzanie wielu sytuacji w formie konstruktywnej zabawy; niezbędnych do stymulacji bazowych systemów sensorycznych, do których zaliczyć można zmysł: dotyku, przedsionka i propriocepcji ale również pozostałych zmysłów t.j wzrok, słuch, smak i węch. Dostarczając dzieciom zróżnicowanych bodźców sensorycznych wspierać będziemy ich rozwój pod kątem prawidłowej integracji sensorycznej.

   

 • MIĘDZYNARODOWY PROJEKT EDUKACYJNY KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE 2020/2021

  Projekt jest zgodny z podstawą programową i kierunkiem realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/22.

  Podczas realizacji projektu będziemy skupić się głównie na zapewnieniu dzieciom spokoju, bezpieczeństwa i akceptacji, wolnego dostępu do różnorodnych materiałów i narzędzi plastycznych, wywołaniu odpowiedniej atmosfery, wprowadzeniu w temat, inspiracji, rozmowie, zabawie, eksperymentowaniu z materiałami i twórczym procesie, nie zaś wyłącznie na końcowych efektach. 

  Główne cele projektu:

  Wspieranie harmonijnego rozwoju dzieci poprzez twórcze działania plastyczne.

  Inicjowanie i popularyzowanie kreatywnych zabaw i dziecięcej twórczości plastycznej.


  Cele szczegółowe:

  Prowadzenie prawdziwie twórczych działań plastycznych wspierających rozwój dziecka, a szczególnie małej motoryki, koordynacji wzrokowo-ruchowej, integracji sensorycznej, spostrzegania, pamięci, wyobraźni, uwagi.

  Zaspokajanie naturalnej potrzeby tworzenia sztuki i aktywności dziecka w zakresie eksperymentowania z różnymi materiałami, narzędziami i technikami plastycznymi, nabywania doświadczeń i polisensorycznego poznawania stymulującego rozwój.

  Wyzwalanie ekspresji twórczej i naturalnej kreatywności.

  Tworzenie prac plastycznych inspirowanych przyrodą za pomocą różnych technik rysunkowych, malarskich, graficznych, papierowych i mieszanych.

   

 • Program Wychowawczy Przedszkola

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2021 | Powered by Quick.Cms | Webmaster by Proste strony internetowe