Font:
Powiększ
A+
Pomniejsz
A-
Kolor:
Kontrast
A
Reset

Realizowane programy

 • Grupa I- Smerfusie

  Wychowawca  mgr Agnieszka Małecka

  Nauczyciel  mgr Marta Dróżdż 

 • Grupa II- Biedroneczki

  Wychowawca mgr Kalina Kot

  Nauczyciel  mgr Marta Dróżdż

 • Grupa III- Sówki

  Wychowawca  mgr Justyna Sączek

  Nauczyciel    mgr Anna Grobelak

  Nauczyciel wspierający mgr Monika Binkowska

 • METODA DOBREGO STARTU

             Oryginalna metoda , opracowana w latach 40 we Francji, przez fizjoterapeutkę Thea Bugnet , nosi nazwę  LE BON DEPART CZYLI  „dobry odjazd, odlot, start”. Nazwa ta, miała wskazywać na możliwość jej stosowania w przygotowywaniu dzieci do nauki czytania i pisania. Po raz pierwszy została wykorzystana w 1941 roku w Cannes. Od tego momentu we Francji, Holandii, Szwajcarii stosuje się ją w przedszkolach, szkołach specjalnych, ośrodkach rehabilitacji.

              Metodę Dobrego Startu do polskich warunków opracowała prof. Marta Bogda­nowicz w latach 60. i od tej pory pracuje nad rozwijaniem jej kolejnych modyfikacji „Piosenki i znaki”, „Piosenki do rysowania”, „Piosenki na literki”, „Od piosenki do literki”.

              Założeniem Metoda Dobrego Startu jest rozwijanie takich funkcji jak:

  ·        słuch (praca z piosenką),

  ·        ruch (zajęcia ruchowe),

  ·        wzrok (analiza wzorów),

  ·        dotyk (wodzenie palcem po śladzie),

  ·        sprawność manualna (kreślenie wzorów).

              Jej celem jest usprawnienie i integracja narządów słuchu, wzroku oraz układu kinestetyczno-ruchowego, kształcenie lateralizacji, orientacji w schemacie ciała i przestrzeni. Metoda wspiera harmonijny rozwój psychomotoryczny dziecka oraz przygotowuje do nauki czytania i pisania.

              W Metodzie Dobrego Startu można wy­odrębnić trzy podstawowe rodzaje ćwiczeń:

  -         ćwiczenia ruchowe,

  -         ćwiczenia ruchowo-słuchowe,

  -         ćwiczenia ruchowo-słuchowo-wzrokowe.

   

 • OGÓLNOPOLSKI PROGRAM "JESTEŚMY RÓŻNI LECZ RÓWNIE WAŻNI"

 • Program wychowania przedszkolnego 2020/2021 Planeta dzieci. Prawda, dobro, piękno w świecie wartości.

  W roku szkolnym 2020/2021 będziemy realizować program Planeta dzieci.

  Planeta dzieci to wyjątkowe miejsce dla wszystkich, dla których ważne są prawda, dobro, piękno, szacunek do ludzi i przyrody oraz idee kształtujące pozytywny stosunek do świata. Wartości, które łączą ludzi, tworzą najlepsze środowisko do wszechstronnego i kreatywnego rozwoju, dają dobry start w dorosłe życie.

  Planeta dzieci to zrównoważony rozwój dziecka i realizacja podstawy programowej:

  ·       wychowanie w duchu wartości,

  ·       nowoczesna odsłona Metody Dobrego Startu,

  ·       atrakcyjne zabawy z kodowaniem,

  ·       przestrzeń nowych możliwości dzięki materiałom multimedialnym i aplikacji Multiplaneta.

   

  Program zawiera szczegółowe cele i treści kształcenia odnoszące się do osiągnięć dziecka na koniec edukacji przedszkolnej w czterech obszarach podstawy programowej: fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym. W programie zostały podane przykładowe treści edukacyjne związane z wychowaniem przez wartości.
  Program uwzględnia pracę w grupach zróżnicowanych wiekowo, omawia także zagadnienia związane z indywidualizacją nauczania oraz organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2021 | Powered by Quick.Cms | Webmaster by Proste strony internetowe