Font:
Powiększ
A+
Pomniejsz
A-
Kolor:
Kontrast
A
Reset

Ważne informacje- Dyżur wakacyjny 2021

Dyżury wakacyjne przedszkoli 2021

Gmina Mykanów, będąca organem prowadzącym dla publicznych placówek oświatowych, uwzględniając potrzeby rodzin, które nie mają możliwości zapewnienia swoim dzieciom w wieku przedszkolnym opieki w okresie ferii letnich informuje, że w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 sierpnia 2021 roku organizowane będą wakacyjne dyżury placówek oświatowych. W związku z koniecznością utrzymania reżimu sanitarnego w placówkach oświatowych, możliwości w zakresie obsługi wychowanków są ograniczone, dlatego w pierwszej kolejności opieką obejmowane winny być dzieci z rodzin, w których rodzice pozostają w zatrudnieniu. Osoby zainteresowane skorzystaniem z wakacyjnej oferty przedszkoli proszone są o kontakt z Dyrektorem danej placówki i zgłoszenie dziecka od dnia 4 maja do 31 maja 2021r.

Dyżury obejmować będą teren północny i południowy Gminy Mykanów wg poniższego grafiku:

Teren północny:

Przedszkole w Mykanowie

Przedszkole w Starym Cykarzewie

Przedszkole w Borownie

Oddziały Przedszkolne w Starym Broniszewie Teren południoyy:

Przedszkole w Wierzchowisku

Przedszkole w Lubojnie

Przedszkole w Kuźnicy Kiedrzyńskiej

Oddziały Przedszkolne w Radostkowie

Uwaga: Oddziały przedszkolne w SP w Starym Kocinie w 2021r. z powodu prowadzonych prac remontowych w okresie wakacji nie będą pełniły dyżuru.

Lp.

Termin dyżuru

Nazwa placówki Teren północny

Nazwa placówki

Teren południowy

Liczba dni

1.

01.07-09.07.2021r.

ZSP Mykanów - cała gmina

7 dni

2.

12.07- 23.07.2021r.

SP Stary Broniszew

SP Radostków

10 dni

3.

26.07 - 6.08.2021r.

Przedszkole

Stary Cykarzew

ZSP w Lubojnie

10 dni

4.

9.08 - 20.08.2021r.

ZSP Borowno

P.Kuźnica Kiedrzyńska

10 dni

5.

23.08 -31.08.2021r.

ZSP Wierzchowisko — cała gmina

7 dni

Podobnie jak w latach poprzednich ciepły posiłek będzie zagwarantowany w przypadku liczby zgłoszonych przedszkolaków 10 osób i więcej. Jeśli zgłoszonych dzieci jest mniej niż 10, to otrzymują suchy prowiant i herbatę.

Opłaty za wyżywienie i pobyt powyżej 5 godzin pobierane będą w pierwszym dniu pobytu dziecka za cały zgłoszony czas pobytu. W przypadku nieobecności dziecka - zwrot opłat możliwy tylko w uzasadnionych sytuacjach zgodnie z zapisem w umowie.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2022 | Powered by Quick.Cms | Webmaster by Proste strony internetowe