Font:
Powiększ
A+
Pomniejsz
A-
Kolor:
Kontrast
A
Reset

Rekrutacja do szkoły i przedszkola -rok. 2021/2022

Zgodnie z harmonogramem rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych oraz przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Mykanów rozpoczyna się w dniu 8 lutego 2021r.

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych obejmuje dzieci urodzone w latach 2015-2018.

Z wychowania przedszkolnego korzystają dzieci w wieku 3 – 6 lat.

Zapisu dziecka do przedszkola lub do klasy I szkoły podstawowej dokonują rodzice , opiekunowie prawni osobiście w sekretariacie szkoły w godzinach od 7.00 do 15.00 . Można również przesłać skany dokumentów na adres mailowy szkoły : zspmykanow@gmail.com

Dokumenty rekrutacyjne są do pobrania na stronie internetowej szkoły lub w sekretariacie. Szczegółowych informacji udziela sekretariat szkoły (tel. 34 328-85-26).

Składając dokumenty o przyjęcie dziecka do przedszkola lub do klasy pierwszej szkoły podstawowej rodzice (opiekunowie prawni) obowiązani są podać:

·       numer PESEL dziecka,

·       adres zameldowania dziecka,

·       adres zamieszkania dziecka,

·       adres e-mail, numery telefonów rodziców (opiekunów prawnych) umożliwiające szkole szybki kontakt,

·       inne informacje (np. zdrowotne) istotne dla bezpieczeństwa dziecka w szkole.

W związku z koniecznością kontroli spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego bądź obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły,
tj. miejscowości Mykanów, Łochynia, Kokawa ul. Jesionowa, Kokawa ul. Słowackiego, rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są zgłosić fakt zapisania dziecka do
innej szkoły niż obwodowa w sekretariacie szkoły (tel. 34 328-85-26).

 

  • Wszystkich odwiedzin 43513, Dzisiaj: 29

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2022 | Powered by Quick.Cms | Webmaster by Proste strony internetowe