Font:
Powiększ
A+
Pomniejsz
A-
Kolor:
Kontrast
A
Reset

Bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU

Nasza szkoła uczestniczy w kampanii profilaktyczno-edukacyjnej „Bądźmi poszukiwaczami AUTORYTETU”, skierowanej do uczniów klas IV – VIII, ich rodziców i nauczycieli. Jej realizacja zakłada przeprowadzenie działań w zakresie profilaktyki zachowań ryzykownych, szczególnie antyspołecznych i przestępczych, we wszystkich szkołach podstawowych w Polsce.

Priorytetowym celem kampanii jest poprawa bezpieczeństwa i zmniejszenie skali przestępczości    i zachowań ryzykownych, tj. hejt, przemoc, alkohol, narkotyki, itp.

Główna idea kampanii to odbudowanie i wzmocnienie w naszym społeczeństwie autorytetu rodzica i nauczyciela.

Ludzie wychowani w atmosferze szacunku do autorytetów, mają poczucie godności własnej              i godności drugiej osoby. Dzięki temu są uczciwi i szczęśliwi oraz budują dobre i trwałe relacje. Aby to osiągnąć, chcemy nauczyć młodzież jak szukać autorytetów i nie mylić ich z idolami czy celebrytami oraz zachęcić do szukania prawdziwych AUTORYTETÓW.

Oddziaływania wychowawczo-profilaktyczne w ramach tej kampanii promują postawę autorytetu jako fundamentu relacji między dziećmi i dorosłymi.  Oparte są na wartościach zapisanych              w Konstytucji RP, które wskazują nam najważniejsze cele. Są nimi edukacja młodzieży w zakresie poznania prawdziwego autorytetu, koncentracja nauczycieli na wzmacnianiu potencjału młodzieży i własnego autorytetu oraz pobudzenie refleksji rodziców w zakresie własnej postawy autorytetu wobec dziecka.

  • Wszystkich odwiedzin 75141, Dzisiaj: 3

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2024 | Powered by Quick.Cms | Webmaster by Proste strony internetowe