Font:
Powiększ
A+
Pomniejsz
A-
Kolor:
Kontrast
A
Reset

Projekty i programy

 • Projekt „BohaterON w Twojej szkole”,

  26 października na lekcji historii, w ramach realizacji projektu „BohaterON w Twojej szkole”, uczniowie klas ósmych zapoznani zostali z tematyką Powstania Warszawskiego. Na podstawie przygotowanych przez organizatorów materiałów edukacyjnych, uczniowie obejrzeli odcinek programu z serii Co za historia „Powstanie Warszawskie”. Następnie w grupach wykonywali proste notatki graficzne, dzięki czemu poznali historię powstańców warszawskich. Wiedzę utrwalili poprzez multimedialny quiz, przygotowany przez nauczyciela.

  Z tą samą tematyką zostały zapoznane również dzieci z klasy 5, uczęszczające na koło historyczne „Wehikuł czasu”. Na zajęciach wysłuchali słuchowiska, wprowadzającego w powstańczy klimat pt: „Mały roznosiciel nadziei”. Nanieśli na oś czasu wydarzenia usłyszane w opowieści, a także rozmawiali o uczuciach towarzyszących bohaterom wydarzeń.

  Zwieńczeniem projektu było wykonanie przez dzieci kartki  z życzeniami dla Powstańca, która zostanie przekazana właściwej osobie przez organizatorów projektu.

   

 • Program "Szkoła z klasą"

  We wrześniu opiekunowie Samorządu Uczniowskiego: Iwona Podlejska, Ewelina Kowalczyk i Dorota Żyła zostały zgłoszone przez panią dyrektor, a następnie zakwalifikowane do programu „Szkoły z klasą 2021/2022”.  W tym roku szkolnym program ten będzie dotyczył rozwoju warsztatu nauczyciela.

  Nauczyciele będą musieli się zmierzyć z trzema zadaniami – tzw. wyzwania do realizacji z uczniami i uczennicami. Każde z nich będzie dotyczyło jednej z trzech metod pracy: odwrócone nauczanie, design thinking oraz agile. Nauczyciele są już po pierwszych szkoleniach online. A obecnie przygotowują się do wprowadzenia pierwszej metody w wybranej przez siebie klasie.

   

 • Program edukacyjny " Mamy kota na punkcie mleka"

  Po raz kolejny uczniowie klas I-III biorą udział w programie edukacyjnym, promując wraz z Kotem Mleczysławem i Mleczną Kitą picie mleka i spożywanie produktów mlecznych . 

  Mamy kota na punkcie mleka 😁
   
 • ” Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie – 13.12.1981 – Pamiętamy”

  Nasza szkoła przystąpiła do realizacji projektu historycznego pt:

  ” Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie – 13.12.1981 – Pamiętamy”

  Organizatorem projektu jest Urszula Bauer – Śląski Kurator Oświaty. Patronat projektu objęli: Jadwiga Wiśniewska – Poseł do Parlamentu Europejskiego oraz Jakub Chełstowski – Marszałek Województwa Śląskiego.

  Projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli z województwa śląskiego. Realizowany będzie od września do grudnia 2021 roku.

  W ramach projektu w szkole podejmiemy wiele działań: zostanie zaprezentowana wystawa oraz film, uczniowie wezmą udział w konkursach,  nauczyciele w cyklu wykładów. Zostanie też stworzony kącik patriotyczno – historyczny, a dla uczniów klas 7,8 przeprowadzona zostanie lekcja poświęcona stanowi wojennemu.

   

   

 • Projekt "Być jak Ignacy" Nauka to przyszłość

  Uczniowie klasy VI właśnie zakończyli V edycję projektu "Być jak Ignacy". 
  Zaangażowani uczniowie zrealizowali wszystkie etapy i poszerzyli swoją wiedzę w zakresie ochrony środowiska i technologii przyszłości. Kolejna edycja będzie z pewnością bardzo ciekawa, a chętni uczniowie przystąpią do niej już we wrześniu.
 • Projekt ogólnopolski „Młodzi w Akcji+”

 • "Trzymaj formę"

  SPRAWOZDANIE
  Z REALIZACJI OGÓLNOPOLSKIEGO PROGRAMU EDUKACYJNEGO „TRZYMAJ FORMĘ"

   

              W roku szkolnym 2020/2021 klasa V, VI, VIIa, VIIb oraz VIII Zespółu Szkolno – Przedszkolnego w Mykanowie wzięły udział w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym „Trzymaj Formę", współorganizowanym przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców w ramach realizacji strategii WHO dotyczącej diety, aktywności fizycznej i zdrowia.                                                                           Celem programu była edukacja w zakresie kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i naukę prawidłowego sposobu odżywiania się dzieci i młodzieży. Program "Trzymaj Formę" pomagał rozwijać zainteresowania uczniów i kształtować ich prozdrowotne nawyki. Realizowany był
  w ramach godzin lekcyjnych oraz na dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych. W ramach projektu zrealizowano następujące programy edukacyjne i profilaktyczne:

  ·       Program dla szkół – warzywa, owoce, mleko;

  ·       Projekt „Śniadanie daje moc”;

  ·       Projekt „Smaki życia – dopalacze”;

  ·       Projekt „Trzeźwy umysł”;

  ·       Projekt  „Narkotyki - to mnie nie kręci”.

  Oprócz wyżej wymienionych programów i projektów, podczas realizacji programu „Trzymaj Formę” w szkole:

  ·       przeprowadzono szkolny konkurs sportowy „Krok po zdrowie”;

  ·       zorganizowano rajd rowerowy w klasie VIIa.

  Ponadto, uczniowie pogłębiali wiedzę dotyczącą zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej poprzez:

  ·       wykonywanie ćwiczeń kształtujących prawidłową sylwetkę ciała,

  ·       uczestniczyli w pogadance z nauczycielem wychowania fizycznego na temat higieny osobistej,

  ·       wykonywali piramidy żywieniowe,

  ·       obliczali wskaźnik masy ciała BMI,

  ·       brali udział, przez krótki okres czasu, w dodatkowych zajęciach SKS.

  Podsumowując, program jest potrzebny dla współczesnej młodzieży, która bardzo często wyrabia w sobie złe nawyki żywieniowe i rzadko zdaje sobie sprawę z potrzeby aktywności fizycznej. Należy jednak nadmienić, iż podczas realizacji programu wystąpiły trudności w jego realizacji, związane z sytuacją pandemiczną w kraju. 

 • Szkoła pamięta

  Podobnie jak w roku ubiegłym wzięliśmy udział  w kolejnej akcji MEN "Szkoła pamięta" Celem akcji jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z  historią regionu i naszej społeczności. Akcję przeprowadzono w okresie, w którym szczególnie wspominamy zarówno naszych bliskich, jak i tych, którzy zapisali się w historii, w okresie świąt zadusznych. Ze względu na pandemię koronawirusa nasze działania miały charakter multimedialny i były realizowane w obrębie szkoły.

 • "Szkoła do hymnu"

  W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła tradycyjnie wzięła udział  w kolejnej edycji akcji MEN „Szkoła do hymnu” i odśpiewaliśmy  „Mazurka Dąbrowskiego” we wtorek, 10 listopada o godz. 11:11. W tym roku ze względu na ograniczenia wynikające ze stanu epidemii  wspólne śpiewanie odbyło się  w każdej klasie podczas połączenia online.

 • Wszystkich odwiedzin 50503, Dzisiaj: 13

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2022 | Powered by Quick.Cms | Webmaster by Proste strony internetowe