Font:
Powiększ
A+
Pomniejsz
A-
Kolor:
Kontrast
A
Reset

Europejski program eTwinning

W czerwcu bieżącego roku Zespół Szkolno – Przedszkolny w Mykanowie dołączył  do międzynarodowej społeczności szkół w Europie, czyli sieci eTwinning. Na początek  w związku z realizacją europejskiego projektu programu Erasmus+ Eating for Life: Healthy Eating Education at School postanowiliśmy rozszerzyć nasze działania i zarejestrować projekt na portalu eTwinning. Dzięki temu rezultaty naszej pracy dostępne będą dla znacznie większego grona odbiorców. Obecnie planujemy rozpocząć realizację własnego projektu za pośrednictwem sieci eTwinning.

 

Poniżej przedstawiamy garść istotnych informacji dotyczących programu eTwinning.

eTwinning to międzynarodowy program Unii Europejskiej umożliwiający placówkom w całej Europie nawiązanie współpracy dzięki wykorzystaniu mediów elektronicznych. We współpracy z rówieśnikami ze szkół partnerskich uczniowie nawzajem poznają się, wspólnie uczą i razem cieszą z efektów pracy.

Program eTwinning funkcjonuje w Polsce już ponad 10 lat, promując współpracę szkół z wykorzystaniem technologii komunikacyjno-informacyjnych (TIK) oraz realizując różne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli. Zapewnia pomoc i narzędzia niezbędne do nawiązania bezpiecznego partnerstwa online i realizacji międzynarodowych projektów. W ich ramach uczniowie współdziałają z rówieśnikami ze szkół partnerskich w innych krajach, planują zadania w oparciu o nowoczesne technologie i wspólnie się uczą. Rozwijają dzięki temu kompetencje kluczowe, głównie w zakresie posługiwania się TIK, jak również kompetencje językowe czy te związane z pracą w wielokulturowym zespole.

Program eTwinning daje wiele korzyści zarówno nauczycielom, jak i uczniom poprzez wspieranie rozwoju wszystkich kompetencji kluczowych. Elastyczna formuła pozwala zintegrować projekt eTwinning z programem nauczania i gwarantuje nabywanie nowych kompetencji w atrakcyjny dla młodych ludzi sposób. Ponadto eTwinning oferuje różnorodne szkolenia, dzięki którym nauczyciele mogą wykorzystywać nowoczesne technologie w nauczaniu.

eTwinning jest skierowany do uczniów w wieku 3-19 lat, czyli przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Przystąpić do programu i realizować projekt wraz z uczniami może nauczyciel uczący dowolnego przedmiotu.

eTwinning jest łatwo dostępny – wszystkie materiały i narzędzia niezbędne do rozpoczęcia współpracy są udostępniane  bezpłatnie na europejskim portalu www.etwinning.net. Na tej platformie partnerzy komunikują się, wymieniają informacjami i wspólnie tworzą treści i zawartość projektu, wykorzystując różne narzędzia. eTwinning zachęca do poznawania i wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz aktywnych metod pracy z uczniem. Projekty mogą dotyczyć różnorodnych tematów i zagadnień oraz łączyć w sposób innowacyjny problematykę z różnych przedmiotów szkolnych, pozwalając jednocześnie na wzbogacanie wiedzy ucznia zgodnie z podstawą programową.

  • Wszystkich odwiedzin 77899, Dzisiaj: 40

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2024 | Powered by Quick.Cms | Webmaster by Proste strony internetowe