Font:
Powiększ
A+
Pomniejsz
A-
Kolor:
Kontrast
A
Reset

Trzymaj formę

Szkoła bierze udział w ogólnopolskim programie edukacyjnym „Trzymaj Formę!”, adresowanym do uczniów klas V-VIII SP, klas III Gimnazjum oraz rodziców i opiekunów.

Program współorganizowany jest przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Stowarzyszenie „Polska Federacja Producentów Żywności”. Promuje on zbilansowaną dietę i aktywność fizyczną wśród młodzieży szkolnej.

Ponieważ odżywianie się jest jednym z najistotniejszych czynników wpływających na zdrowie czlowieka, jego rozwój psychofizyczny, zdolność uczenia się, smopoczucie i stan emocjonalny – program „Trzymaj Formę!” skierowany jest do młodych ludzi najbardziej narażonych na skutki nieprawidłowego żywienia.

Na terenie powiatu częstochowskiego Program został objęty honorowym patronatem Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Częstochowie, realizujemy go we współpracy  z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Częstochowie.

 

Cele programu to:

▪ Zwiększenie wiedzy dotyczącej zbilansowanej diety i aktywności fizycznej

▪ Dostarczenie wiedzy i umiejętności korzystania z informacji zamieszczonych na opakowaniach produktów spożywczych

▪ Kształtowanie postaw i zachowań w zakresie prawidłowego żywienia i uprawiania aktywności fizycznej

▪ Propagowanie zdrowego stylu życia w szkole, w domu i środowisku pozaszkolnym

  • Wszystkich odwiedzin 76778, Dzisiaj: 23

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2024 | Powered by Quick.Cms | Webmaster by Proste strony internetowe