Font:
Powiększ
A+
Pomniejsz
A-
Kolor:
Kontrast
A
Reset

"Trzymaj formę"

SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI OGÓLNOPOLSKIEGO PROGRAMU EDUKACYJNEGO „TRZYMAJ FORMĘ"

 

            W roku szkolnym 2020/2021 klasa V, VI, VIIa, VIIb oraz VIII Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Mykanowie wzięły udział w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym „Trzymaj Formę", współorganizowanym przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców w ramach realizacji strategii WHO dotyczącej diety, aktywności fizycznej i zdrowia.                                                                          

Celem programu była edukacja w zakresie kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i naukę prawidłowego sposobu odżywiania się dzieci i młodzieży. Program "Trzymaj Formę" pomagał rozwijać zainteresowania uczniów i kształtować ich prozdrowotne nawyki. Realizowany był
w ramach godzin lekcyjnych oraz na dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych. W ramach projektu zrealizowano następujące programy edukacyjne i profilaktyczne:

·       Program dla szkół – warzywa, owoce, mleko;

·       Projekt „Śniadanie daje moc”;

·       Projekt „Smaki życia – dopalacze”;

·       Projekt „Trzeźwy umysł”;

·       Projekt  „Narkotyki - to mnie nie kręci”.

Oprócz wyżej wymienionych programów i projektów, podczas realizacji programu „Trzymaj Formę” w szkole:

·       przeprowadzono szkolny konkurs sportowy „Krok po zdrowie”;

·       zorganizowano rajd rowerowy w klasie VIIa.

Ponadto, uczniowie pogłębiali wiedzę dotyczącą zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej poprzez:

·       wykonywanie ćwiczeń kształtujących prawidłową sylwetkę ciała,

·       uczestniczyli w pogadance z nauczycielem wychowania fizycznego na temat higieny osobistej,

·       wykonywali piramidy żywieniowe,

·       obliczali wskaźnik masy ciała BMI,

·       brali udział, przez krótki okres czasu, w dodatkowych zajęciach SKS.

Podsumowując, program jest potrzebny dla współczesnej młodzieży, która bardzo często wyrabia w sobie złe nawyki żywieniowe i rzadko zdaje sobie sprawę z potrzeby aktywności fizycznej. Należy jednak nadmienić, iż podczas realizacji programu wystąpiły trudności w jego realizacji, związane z sytuacją pandemiczną w kraju. 

  • Wszystkich odwiedzin 77896, Dzisiaj: 37

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2024 | Powered by Quick.Cms | Webmaster by Proste strony internetowe