Font:
Powiększ
A+
Pomniejsz
A-
Kolor:
Kontrast
A
Reset

Zakończenie projektu Learning from the Past to Face the Future realizowanego z ramienia programu Erasmus+ w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mykanowie

W latach 2018 – 2020 Zespół Szkolno – Przedszkolny w Mykanowie koordynował realizację międzynarodowego projektu „Learning from the Past to Face the Future: Cultural Heritage in Contrast with Modern Society” finansowanego w ramach programu edukacyjnego Unii Europejskiej Erasmus+. Były to dwa lata wytężonej pracy dla wszystkich uczniów i nauczycieli zaangażowanych w działania projektowe.

Nasza placówka, będąca jednocześnie autorem wniosku aplikacyjnego oraz koordynatorem całego przedsięwzięcia współpracowała z krajami partnerskimi pochodzącymi z różnych stron Europy. Były to szkoły z: Grecji, Hiszpanii, Holandii i Łotwy. Treści działań projektowych dotyczyły bardzo istotnej tematyki, jaką jest dziedzictwo kulturowe Europy.

Treści edukacyjne realizowane w projekcie

Rok 2018, w którym to rozpoczynaliśmy nasze działania, został ogłoszony Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego. Celem tej akcji było zachęcenie Europejczyków                        do odkrywania swojego dziedzictwa i angażowania się w jego ponowne przeżywanie. Sloganem roku 2018 było: “Our heritage: where the past meets the future”. My, partnerzy                 w projekcie uczyniliśmy to  tematem przewodnim naszej dwuletniej współpracy. Celebrowaliśmy różnorodność kulturową Europy na poziomach: narodowym, regionalnym                  i lokalnym. Wartości nieco odsunięte na boczny tor w dzisiejszej edukacji, takie jak historia, kultura, sztuka i tradycja znów nabrały znaczenia i stały się istotne dla uczniów.

Wartym podkreślenia faktem jest, iż cała współpraca w projekcie odbywała się w języku angielskim. Dzięki temu uczniowie mogli doświadczyć prawdziwej potrzeby używania tego języka obcego i doskonalenia swoich umiejętności w praktyce.   

Podsumowanie działań                    

Najistotniejszymi i najbardziej wyczekiwanymi elementami projektu były zagraniczne wyjazdy organizowane dla uczniów zaangażowanych w jego realizację. Nasza szkoła wzięła udział w 3 międzynarodowych wymianach. Odbyły się one w Holandii, Grecji i na Łotwie. Do szkół partnerskich udało nam się wysłać 15 uczniów i 6 nauczycieli. W trakcie wyjazdów uczniowie mieszkali w domach rodzin goszczących, brali udział w zajęciach w szkołach partnerskich oraz realizowali bardzo bogate programy zwiedzania najsłynniejszych miejsc                w każdym z krajów. Niestety, z powodu wybuchu pandemii byliśmy zmuszeni do rezygnacji z wyjazdu do szkoły hiszpańskiej oraz rewizyty wszystkich uczestników w naszej placówce      w Mykanowie. Pomimo przeszkód, projekt udało nam się zakończyć drogą współpracy wirtualnej.                                    

Ponadto, uczestnicząc w takim przedsięwzięciu, szkoła miała możliwość skorzystania                            z funduszy europejskiego programu Erasmus+ nie tylko na zagraniczne wyjazdy, ale również na wzbogacenie zaplecza biurowego, edukacyjnego i multimedialnego. Dzięki tym funduszom doposażono klasy między innymi w tablice i ekrany multimedialne, laptopy, radiomagnetofony,     projektory, stosowne oprogramowania oraz materiały do pracy biurowej. Dodatkowo, dofinansowano udział uczniów szkoły podstawowej w 3 wycieczkach krajoznawczych.       

Pomimo trudności w realizacji działań projektowych spowodowanych wybuchem pandemii, udało nam się zrealizować założone cele. Bogatsi o nowe doświadczenia na pewno                       nie spoczniemy na laurach, a wręcz przeciwnie, w  dalszym ciągu będziemy angażować naszą społeczność szkolną w projekty współpracy europejskiej.  

Wszystkich zainteresowanych informacjami o projekcie i dokonaniami uczestników zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej: http://www.lpff.erasmus.mykanow.edu.pl/ podsumowującej dwuletnią współpracę.

 Opracowała Malwina Pruciak

  • Wszystkich odwiedzin 48643, Dzisiaj: 9

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2022 | Powered by Quick.Cms | Webmaster by Proste strony internetowe